Welkom en afscheid van leden van “De Runderweg”

Welkom en afscheid van leden van “De Runderweg”

 

Sinds de verschijning van het vorige nummer van NvdR hebben er weer een aantal wisselingen plaatsgevonden.

 

Als nieuwe leden verwelkomen we de volgende personen:

 

Dhr. Ricardo, tuin 102

Mevr. Stam, tuin 160

Mevr.ten Hove, 166.

Dhr. Huisman, tuin 170 en 171

Dhr. Boudounte, tuin 109 en 110a

Dhr. D. Wijata, tuin 131

Dhr. I.Wijata, tuin 150 en 151 (de vroegere plantentuin)

Dhr. Bosch, tuin 217b

Mvr. de Valk, tuin 128

Dhr. Bozia, tuin 168

Mvr. A. Veldkamp, tuin 184 en 185a

Dhr. Loukili, tuin 226

Mevr. Artz, tuin 161

 

In het begin van dit jaar zag het er nog naar uit dat we met een behoorlijke leegstand te maken zouden krijgen maar door deze toeloop zijn we in de situatie gekomen dat zo rond 1 april alle tuinen verhuurd waren.

Niettemin zijn we om uiteenlopende redenen een paar leden kwijtgeraakt.

 

Dhr. Wessels van tuin 184 en 185a

Dhr. Pietersz, huurder van 175 en 176

Dhr. Hilster, tuin 206a

Dhr. Schiltmeijer, 196

 

Daarnaast hebben enkele tuinders hun areaal verkleind en hebben anderen er ruimte bijgehuurd.

Het bestuur is verheugd dat we alle tuinen aan de man hebben kunnen brengen en wij hopen dat met name de nieuwe leden zich spoedig thuis zullen voelen en veel genoegen aan hun inspanningen op hun tuin beleven.

 

Vanzelfsprekend gaan we er als bestuur vanuit dat de tuinen met bijbehorende buitenranden (het wordt nog wel eens vergeten dat die 20 cm rand er ook bij hoort ) in overeenstemming met het huishoudelijk reglement

gebruikt en onderhouden worden en dat de commissie voor de tuincontrole geen gele kaarten hoeft uit te reiken.

 

Een onderwerp waar we de bijzondere aandacht van de leden voor willen vragen is het doorgeven van informatie aan het secretariaat in geval verhuizing, wijzinging van telefoonnummer en e-mailadres. Ook dit laatste onderdeel is zeer belangrijk omdat de informatievoorziening naar onze leden vanaf aug. 2017 vrijwel uitsluitend per e-mail berichten zal verlopen.

Wij roepen de leden op die nog niet op deze manier bereikbaar zijn, zo enigszins mogelijk maatregelen te treffen zodat de berichtgeving ook hen bereikt.

 

Het bestuur