Spitten en Fresen

Volkstuinvereniging Runderweg Lelystad

Grondbewerking in de herfst

 

Al eerder hebben we aangegeven in de NVDR dat je kleigrond, zoals, op ons complex, het beste in de herfst kunt ploegen of spitten.

Als er daarna vorst komt bevriest de grond waardoor de structuur ervan sterk verbetert.. En een goede structuur vormt de basis voor goede opbrengsten. Ploegen en spitten moet bij voorkeur onder zo droog mogelijke omstandigheden worden uitgevoerd. Bij werken in natte grond wordt deze teveel ingedrukt.

Hierdoor wordt de doorlatendheid van de grond minder goed en kan er na veel regen water op het land blijven staan.

 

De structuur van de grond wordt eveneens verbeterd door organische mest of groenbemesting onder te ploegen of onder te spitten.

Ook compost verbetert de structuur van de grond. Door de genoemde producten wordt ook de waterberging van de grond verbeterd.

Dit is vooral belangrijk in droge perioden tijdens het groeiseizoen.

 

Veel tuinders fresen in het najaar de grond. Dat levert een vlakke tuin op, een mooi gezicht, maar is heel slecht voor de structuur van de grond.

Door het fresen wordt de grond erg fijn. In de winter regent het relatief veel.

Dit heeft tot gevolg dat de grond dicht slibt. Het regenwater kan er dan moeilijk of helemaal niet meer doorheen, zodat er water op de tuin blijft staan.

 

Fresen in de herfst moet daarom ten sterkste worden afgeraden!!!

 

Soms wordt gevraagd hoe diep je moet ploegen of spitten.

Als regel is een diepte van 20 cm voldoende. Wanneer je veel mest of plantenresten wilt onderwerken kan het nodig zijn om wat dieper te gaan. Ook op plekken waar de grond sterk is samengedrukt doordat er veel op is gelopen kan het nuttig zijn om wat dieper te werken dan 20 cm. Bij het spitten begin je met het maken van een geul. De grond die daarbij vrij komt breng je naar het einde van het gedeelte dat je wilt spitten. Daarmee kun je de eindgeul weer vullen.

Bij het ploegen is het verder van belang dat je niet steeds aan de zelfde kant van het perceeltje begint. Daarmee voorkom je dat de ene kant steeds hoger wordt en de andere kant steeds lager