Fusarium Bolrot

Volkstuinvereniging Runderweg Lelystad

Fusarium bolrot

 

Symptomen

 

De eerste symptomen zijn het vergelen en verdraaien van het blad. Vervolgens

sterft het blad af, beginnend bij de bladpunten. Bij een vroege infectie kan de hele

plant verwelken. Aangetaste wortels worden donkerbruin en zullen verrotten. In

een verder gevorderd stadium is op de bolbodem een wit schimmelpluis zichtbaar.

In tegenstelling tot witrot bevat dit geen sclerotiën. Als een geïnfecteerde bol in

de lengte wordt doorgesneden zien de bolbodem en het onderste deel van de

rokken er waterig en bleekgrijs uit.

 

Ontwikkeling en infectie

 

Fusarium is een bodemschimmel die door middel van chlamydosporen enkele

jaren kan overleven. De optimale bodemtemperatuur voor de ziekte ligt rond de

25ºC. Bij een temperatuur lager dan 15ºC ontstaan nauwelijks symptomen. De

planten kunnen in ieder stadium geïnfecteerd raken. Beschadiging van de wortels

of de bolbodem, bijvoorbeeld veroorzaakt door maden van de uienvlieg, vergroot

de kans op infectie. De ziekte kan zich via machines en besmette plantuien

verspreiden naar andere percelen. Ook tijdens de bewaring blijft Fusarium bolrot

zich ontwikkelen en binnen de partij verspreiden.

 

Voorkomen en bestrijden

 

Op besmette velden alleen rassen telen met volledige resistentie of een hoog

resistentieniveau tegen Fusarium bolrot. Een vruchtwisseling van 4 jaar of langer

kan de kans op een aantasting aanmerkelijk verminderen. Aangetaste partijen

niet te lang bewaren. Is lange bewaring toch noodzakelijk, handhaaf dan een

temperatuur lager dan 4ºC.