Tuin huren

Volkstuinvereniging Runderweg Lelystad

Tuin huren?

Men kan lid worden van de vereniging wanneer men een inwoner van de gemeente Lelystad is.

Een verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober van het volgende jaar. Bij niet opzeggen loopt het lidmaatschap stilzwijgend door.

Het lidmaatschap eindigt:

Door overlijden van het lid

Door opzegging van het lid

Door opzegging namens de vereniging

Door ontzetting (royement)

Indien het lid niet meer in de gemeente Lelystad woonachtig is.

De kosten voor het huren van een volkstuin bedragen;

Inschrijfgeld € 10,--

Contributie € 20,--

Waarborgsom per are € 20,--

Pacht per are € 17,--

 

De volgende tuinen zijn momenteel verhuurbaar :

106,

160,

166,

168,

182,

187,

195,

225,

238,

Deze zijn alle 2 are groot

 

219b,

220a,

Dit zijn tuinen van 1 are en eveneens te combineren als een tuin van 2 are.

 

 

Heeft u interesse in een tuin huren?

Neem dan contact op met:

 

Robby Anroedh Tel :06-37034376

E-mail: tuincontrolecommissie@vtvrunderweg.nl

 

 

 

 

Tevens kunt u informatie aanvragen via het Contactformulier